Mokykla Gintaras

Mokyklos tikslai yra vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais, bei lietuvybės ir pilietiškumo ugdymas.

 

Mielai laukiame jūsų vaikų lituanistinėje mokykloje „Gintaras“! 

SVEIKI!

 

 

ATKREIPIAME DĖMESĮ!
 • Visi mokyklos mokiniai registruojami į mokinių registrą Lietuvoje. Tėvai pildydami registracijos formą sutinka su registracijos sąlygomis. Pasirašydami su mokykla sutartį Ugdytinio atstovai duoda sutikimą, kad Mokykla rinktų ir tvarkytų Ugdytinio, o taip pat Ugdytinio atstovų, asmens duomenis pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 , Norvegijos asmens duomenų apsaugos įstatymą, poįstatyminius teisės aktus ir Mokyklos privatumo politiką. Pasibaigus mokslo metams išrašomas pažymėjimas baigus tam tikros grupės/klasės lituanistinio švietimo programą.
 • Vyresnio amžiaus mokiniai turi ne tik puikią galimybę pasididinti balų skaičių stodami į Norvegijos universitetus ar aukštąsias mokyklas! Taip pat egzaminas laikomas kaip antros užsienio kalbos egzaminas.

Mokyklos tikslai

 • vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais,
 • lietuvybės ir pilietiškumo ugdymas.

Skambinkite

96 73 87 62

Rašykite

labas@mokykla-gintaras.no

Mokyklos adresas

Engebråten mokykla, Kapellveien 120, 0493 Oslas

Mokyklos uždaviniai

Mokykla siekia puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą Norvegijoje:

 • Mokyti vaikus lietuvių kalbos, lavinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius (sakytinę ir rašytinę kalbą),
 • Supažindinti su krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, papročiais,
 • Organizuoti svarbių valstybinių datų, atmintinų dienų ir istorinių datų paminėjimą,
 • Ieškoti įvairių, įtraukiant ir meninę, formų ir būdų skatinti vaikų tarpusavio bei vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.

Mūsų mokyklos veiklos galimybės

01.

Lietuvių – paveldo – kalba, kultūra, literatūra bei Lietuvos ir pasaulio pažinimas vaikams iki 18 m., vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais, švenčių puoselėjimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pagal atitinkamą lygį bendravimo įgūdžių, kalbos bei pažinimo ugdymas.

02.

Pasirengimas lietuvių kalbos egzaminui vidurinėje mokykloje (videregående skole).
Norvegijoje laikomas lietuvių kalbos egzaminas yra prilyginamas antrosios užsienio kalbos egzaminui arba pasirenkamas papildomai.

03.

Galimas lietuvių kalbos lygio (A1, A2, B1, B2) testas, kai išduodamas vienintelis oficialus dokumentas, kurį lituanistinės mokyklos gali gauti iš Lietuvos, dokumentas, kuris galioja kaip užsienio kalbos lygio įvertinimas visame pasaulyje.

04.

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas pageidaujantiems.
Paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus grįžimo į Lietuvą atveju, kaip įrodymas lietuvių kalbos lygio bei kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis.

05.

Nuotolinės pamokos

1. grupė 13+ metų gilinti lietuvių kalbos žinias, pasirengti lietuvių kalbos egzaminams Norvegijos mokyklose.

2. grupė suaugusiems mokytis lietuvių kalbos. Nuotolinių pamokų laikas ir dažnumas bus derinamas. Kainos prie mokėjimų.

Tėvams

Tėveliams planuojami užsiėmimai bei popamokinė veikla mokiniams:
• Konsultacijos pagal poreikius besimokantiems nuotoliniu būdu Lietuvoje;
• Būreliai pagal poreikius bei galimybes.

GRUPIŲ PAMOKŲ LAIKAS

2-3

metų

Darželio grupė „Gintariukai” 2-3 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Laura Stankevičiūtė, laura.stankeviciute93@gmail.com

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė, patirtis privačiame vaikų darželyje “Pipirai” Lietuvoje, įvairių pedagoginių seminarų išklausymas. VDU sociologijos ir antropologijos studijos, patirtis lituanistinėje mokykloje.

4-6

metų

„Pelėdžiukų” grupė 4-6 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Jurgita Daugele, jurgbs@gmail.com

Klaipėdos universitetas, pedagogikos fakultetas, vaikystės pedagogika. Patirtis Universa Via – tarptautinėje mokykloje – auklėtoja bei Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centre vadovė. Patirtis Skuodo pradinėje mokykloje, mokytojos padėjėja – darbas su spec.poreikių turinčiais vaikais.

 

6-8

metų

„Žiniukų” grupė 6-8 metų amžiaus vaikams

Mokytoja Miglė Šaltienė, salt.migle77@gmail.com

Vilniaus kolegija, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.
Vilniaus pedagoginis universitetas,lituanistikos fakultetas.
15 metų darbo patirtis Vilniaus privačioje gimnazijoje.

9-12+

metų

„Kodėlčių” grupė 9-12 + metų amžiaus vaikams

Mokytoja Roberta (Urbietytė) Germosen, r.u.germosen@gmail.com

ŠU Tarptautinės Ekonomikos bakalauro laipsnis. Sertifikuota Microsoft ir pripažinta GLOBE Programos mokytoja  bei TpT mokytoja-autorė. Šiuo metu siekianti STEM certifikacijos. Patirtis mokant penktos ir šeštos klasių mokinius integralių gamtos mokslų, anglų kalbos, ir JAV socialinių mokslų bei istorijos.

 

Nr. laikas

Mokytoja  Laura

2-3 m.

Pertraukos savo  ir tėvų nuožiūra

Mokytoja  Jurgita

4-5 m.

Mokytoja Miglė

6-8 m.

Mokytoja Roberta

9-12 m.

Mokytoja  Aušra

Mokytoja  Jolanta

12+ m.

1. 10.00-10.45 GINTARIUKAI  PELĖDŽIUKAI ŽINIUKAI SMALSUČIŲ LABORATORIJA
2. 11.00-11.45 GINTARIUKAI PELĖDŽIUKAI ŽINIUKAI KODĖLČIAI GUDROČIAI  lietuvių kalbos konsultacijos
3. 12.00-12.45 GINTARIUKAI PELĖDŽIUKAI KODĖLČIAI ŽINIUKAI GUDROČIAI
4. 13.00-13.45 GINTARIUKAI KODĖLČIAI GUDROČIAI
5. 14.00-14.45 DAILĖ
j

Meninio ugdymo pamokos vyresniųjų grupėse

Mokytoja Aušra Petroškienė, paštas: a.petroskiene@gmail.com

Dailininkė, turinti meno kūrėjo statusą,  Lietuvos dailininkų sąjungos narė, LDS odos dizaino sekcijos pirmininkė, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, parodų kuratorė ir koordinatorė. Stažuotės:  Estijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Švedijoje, Danijoje. Edukacinių programų, kūrybinių dirbtuvių moksleiviams organizatorė.

w

Papildoma 12+ metų grupė

Gilinti lietuvių kalbos žinias, pasirengti egzaminams bei konsultacijos besimokantiems nuotoliniu būdu, mokytoja Jolanta Markevičienė, paštas jolanta.markeviciene@gmail.com

VU filologinis – lituanistinis išsilavinimas, ilgametė lituanistinio darbo patirtis Lietuvoje bei Norvegijoje.

Robotikos pradmenys

Įvadinės robotikos užsiėmimai, remiantis LEGO® mokymosi sistema kalbos, lavinimui bei bendravimo įgūdžių stiprinimui. Praktinė mokymosi patirtis, kuri įkvepia ieškoti atradimų naudojant LEGO® kaladėles.

Mokytoja Roberta (Urbietytė) Germosen, paštas: r.u.germosen@gmail.com

ŠU Tarptautinės Ekonomikos bakalauro laipsnis. Sertifikuota STEM.org Certified™ Master Trainer, Microsoft Innovative Educator ir pripažinta GLOBE Programos mokytoja bei TpT mokytoja-autorė.

2022 - 2023 M. TVARKARAŠTIS

I pusmetis

 • Rugsėjis 4, 18 d.
 • Spalio 2, 16, 30 d.
 • Lapkričio 13, 27 d.
 • Gruodžio 11 d.

II pusmetis

 • Sausis 15, 29 d.
 • Vasaris 12, 26 d.
 • Kovas 12, 26 d.
 • Balandis (2 – 16 atostogos) 23 d. – Velykos, sekmadienis, balandžio 9 d.
 • Gegužė 7, 21 d.
i

MOKESTIS

Pasirašius sutartį su mokykla jūs elektroniniu paštu gausite sąskaitą-faktūrą. Prašome iki faktūroje nustatyto termino sumokėti mokestį už mokslą į nurodytą mokyklos banko sąskaitą. Banko pavedime nurodykite KID numerį įrašydami pranešimo skiltyje, o jei mokėjimas Vipps, nurodyti faktūros numerį.

Mokyklos valdybos ir Mokyklos tarybos sprendimu pusmečio mokestis:

Darželio grupės ir mokyklinės grupės vaikai nuo 2 m. amžiaus.

Nuotolinės pamokos 13+ ir suaugusiems:

Akademinė valanda 375 nok. – individuali pamoka, grupė 3 mokiniai – 275 nok., grupė 5 mokiniai – 230 nok.

PAPILDOMA SVARBI informacija
Registracija į mokyklą yra laikoma įvykusia, kai užpildyta registracijos forma atsiunčiama mokyklos administracijai ir ta registracija patvirtinama el. paštu. Mokestis už pusmetį 1800 nok bus atsiųstas sąskaita faktūra su apmokėjimo terminu iki prasidedant pamokoms. Registracijos administracinis mokestis 500 nok negrąžinamas. Su mokykla pasirašoma sutartis.

Z

už 1 vaiką

1800 kr
Z

už 2 vaikus

3400 kr
Z

už 3+ vaikus

5100 kr

mokinių

Renginiai

Mokytojos

Veiklos metai

KONTAKTAI

Mokyklos adresas: Engebråten mokykla, Kapellveien 120, 0493 Oslas

Telephone: 96 73 87 62

Email: labas@mokykla-gintaras.no

Mokyklos vadovė
Jolanta Markevičienė:
 jolanta.markeviciene@gmail.com

Mūsų partneriai: