Mokykla Gintaras

Mokyklos tikslai yra vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais, bei lietuvybės ir pilietiškumo ugdymas.

 

Mielai laukiame jūsų vaikų lituanistinėje mokykloje „Gintaras“! 

SVEIKI!

 

 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS NAUJIEMS 2024 – 2025 MOKSLO METAMS. Spauskite čia.
ATKREIPIAME DĖMESĮ!
  • Visi mokyklos mokiniai registruojami į mokinių registrą Lietuvoje. Tėvai pildydami registracijos formą sutinka su registracijos sąlygomis. Pasirašydami su mokykla sutartį Ugdytinio atstovai duoda sutikimą, kad Mokykla rinktų ir tvarkytų Ugdytinio, o taip pat Ugdytinio atstovų, asmens duomenis pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 , Norvegijos asmens duomenų apsaugos įstatymą, poįstatyminius teisės aktus ir Mokyklos privatumo politiką. Pasibaigus mokslo metams išrašomas pažymėjimas baigus tam tikros grupės/klasės lituanistinio švietimo programą.
  • Vyresnio amžiaus mokiniai turi ne tik puikią galimybę pasididinti balų skaičių stodami į Norvegijos universitetus ar aukštąsias mokyklas! Taip pat egzaminas laikomas kaip antros užsienio kalbos egzaminas.

Mokyklos tikslai

  • vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais,
  • lietuvybės ir pilietiškumo ugdymas.

Skambinkite

96 73 87 62

Rašykite

labas@mokykla-gintaras.no

Mokyklos adresas

Engebråten mokykla, Kapellveien 120, 0493 Oslas

Mokyklos uždaviniai

Mokykla siekia puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą Norvegijoje:

  • Mokyti vaikus lietuvių kalbos, lavinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius (sakytinę ir rašytinę kalbą),
  • Supažindinti su krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, papročiais,
  • Organizuoti svarbių valstybinių datų, atmintinų dienų ir istorinių datų paminėjimą,
  • Ieškoti įvairių, įtraukiant ir meninę, formų ir būdų skatinti vaikų tarpusavio bei vaikų ir tėvų bendravimą lietuvių kalba.

Mūsų mokyklos veiklos galimybės

01.

Lietuvių – paveldo – kalba, kultūra, literatūra bei Lietuvos ir pasaulio pažinimas vaikams iki 18 m., vaikų lituanistinis ir meninis švietimas, supažindinant su krašto istorija ir papročiais, švenčių puoselėjimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pagal atitinkamą lygį bendravimo įgūdžių, kalbos bei pažinimo ugdymas.

02.

Pasirengimas lietuvių kalbos egzaminui vidurinėje mokykloje (videregående skole).
Norvegijoje laikomas lietuvių kalbos egzaminas yra prilyginamas antrosios užsienio kalbos egzaminui arba pasirenkamas papildomai.

03.

Galimas lietuvių kalbos lygio (A1, A2, B1, B2) testas, kai išduodamas vienintelis oficialus dokumentas, kurį lituanistinės mokyklos gali gauti iš Lietuvos, dokumentas, kuris galioja kaip užsienio kalbos lygio įvertinimas visame pasaulyje.

04.

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas pageidaujantiems.
Paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus grįžimo į Lietuvą atveju, kaip įrodymas lietuvių kalbos lygio bei kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis.

05.

Nuotolinės pamokos

1. grupė 13+ metų gilinti lietuvių kalbos žinias, pasirengti lietuvių kalbos egzaminams Norvegijos mokyklose.

2. grupė suaugusiems mokytis lietuvių kalbos. Nuotolinių pamokų laikas ir dažnumas bus derinamas. Kainos prie mokėjimų.

Tėvams

Tėveliams planuojami užsiėmimai bei popamokinė veikla mokiniams:
• Konsultacijos pagal poreikius besimokantiems nuotoliniu būdu Lietuvoje;
• Būreliai pagal poreikius bei galimybes.

mokinių

Renginiai

Mokytojos

Veiklos metai

KONTAKTAI

Mokyklos adresas: Engebråten mokykla, Kapellveien 120, 0493 Oslas

Telephone: 96 73 87 62

Email: labas@mokykla-gintaras.no

Mokyklos vadovė
Jolanta Markevičienė:
 jolanta.markeviciene@gmail.com

Mūsų partneriai: