Rugsėjo 3 dieną, įvyko spalvinga, šilta ir jauki naujų mokslo metų 2023-2024 pradžios šventė. Trečiąjį dešimtmetį pradėjusi Oslo lituanistine mokykla „Gintaras“ – seniausia lituanistinė mokykla Norvegijoje, turinti gilių lietuvių kalbos, literatūros, tautinės kultūros puoselėjimo tradicijų, kvietė džiaugtis ir švęsti su širdimis pilnomis meilės Lietuvai. Šiais metais daugiau nei 70 vaikų ir jaunimo prisijungė prie nepaprastos mokymo(si), atradimų ir savo lietuviškos kilmės pažinimo kelionės. Čia diasporos vaikai ir jaunimas rinksis kas antrą sekmadienį ir mokysis lietuvių kalbos, Lietuvos pažinimo per geogra-

fiją, istoriją, gamtą ir tradicines šventes. Mokykloje svarbu meninė raiška, muzika, inovatyvus mokymas(is) ir etnokultūra.

Mokyklos kiemas buvo pilnas energijos, juoko ir krykštavimų, Oslo diaspora susirinko švęsti naujų mokslo metų. Puikus oras ir gera nuotaika lydėjo vaikus šventės metu. Maži ir dideli grožėjosi talentingų jaunųjų dailininkų iš Kupiškio meno mokyklos kūrybiškumu ir vaizduote, sugriebiančia kiekvieno(s) dėmesį savo kūrybiškumu ir išradingumu. Skambėjo „Tautiška giesmė”, mokyklos vadovė Jolanta Markevičienė su pasididžiavimu pasveikino visus atvykusius. Gerbiamas Lietuvos ambasadorius Jonas Mažeika padėkojo mokyklos mokytojoms už lietuvybės puoselėjimo pastangas ir nuoširdų lituanistinio švietimo darbą Norvegijoje, o mokiniams ir jų tėveliams palinkėjo ryžto mokytis gimtosios kalbos ir pažinti gimtąjį kraštą, jos kultūrą ir tradicijas. 

Prieš išskubant į klases, mokytojos kviesdamos vaikus būriuotis, kiekvienam vaikui įteikė šviesą atspindinčias liemenes ir spalvinimo knygas, skatinti jų kūrybingumą. Po oficialios ceremonijos mokyklos bendruomenė skanavo suneštomis, paruoštų meile vaišėmis. Po jų, vaikų laukė pirmoji šventinė pamoka.

Praūžėjus Rugsėjo 1-ajai, nuoširdžiai sveikiname Oslo diasporos vaikus ir jaunimą ir kviečiame daug ir kantriai mokytis. Mokytis svajoti, mylėti, ieškoti, nebijoti suklysti ir vėl pradėti iš naujo. Tegul bendras darbas ir pastangos sukuria erdvę pažinimui, ieškojimui ir tikslų įgyvendinimui. Su švente!