Lituanistinių Mokyklų Vadovų Seminaras Varšuvoje”

Gražių miestų, tokių kaip Edinburgas, Liuksemburgas, Varšuva, širdyje juos vienija kažkas daugiau nei estetika – Lietuvos mokyklų vadovų sambūris. Šių metų pirmąjį gruodžio savaitgalį Varšuvoje vyko III-asis Lituanistinių mokyklų vadovų seminaras, kuriame dalyvavo ir...

Lietuvos diasporų vadovų sąskrydis Dramene

Vakar, spalio 28 dieną, įvyko nepaprastas susibūrimas, įžiebęs vienybės ir stiprybės liepsnas tarp lietuvių išeivijos organizacijų Norvegijoje vadov(i)ų ir jų narių. Šio susitikimo centre buvo įkvepianti koučingo specialistė lektorė Vitalija Budžiūtė Burauskienė, kuri...