Šiandien, Lietuvos Respublikos ambasadoje Osle, vyko itin svarbus renginys – diskusijų vakaras, kuriame buvo aptarta galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę gimimu, net ir įgijus kitos, mūsų šaliai draugiškos valstybės pilietybę. Šis klausimas yra ne tik aktuali, bet ir jautri tema mūsų diasporai, taip pat ir Norvegijoje, gyvenantiems lietuviams.

Mūsų mokykla „Gintaras“ visada skatina mokinius ir jų šeimas išlikti sąmoningiems ir aktyviems piliečiams, nesvarbu, kur jie gyvena. Mokykla yra įsipareigojusi ne tik ugdyti meilę lietuvių kalbai, bet ir Lietuvai. Mes ne tik lietuvių kultūros centras, bet ir informacijos šaltinis vaikams ir jų šeimoms.

Artėjantis gegužės 12 d. referendumas yra kritiškai svarbus momentas mūsų bendruomenei. Jo metu bus sprendžiama, ar Lietuvos piliečiai ir pilietės galės išsaugoti Lietuvos pilietybę, net įgiję (-usios) kitos valstybės pilietybę. Tai – mūsų galimybė išreikšti nuomonę ir palaikyti mūsų tautiečių teises.

Norėdami balsuoti paštu iš Norvegijos, svarbu prisiminti, kad registracija balsavimui vyksta internetu iki balandžio 28 d. Ryt yra paskutinė registracijos diena, tad raginame nedelsiant apsilankyti puslapyje www.rinkejopuslapis.lt ir užtikrinti savo teisę balsuoti.

Kaip bendruomenė, mes turime palaikyti vieni kitus ir skatinti pilietiškumą – tai yra mūsų pareiga ir privilegija. Raginame kiekvieną, ypač jaunuosius piliečius ir jų šeimas, aktyviai dalyvauti balsavime ir įtakoti savo ateitį.

Nepamirškime, kad kiekvienas balsas yra svarbus ir gali lemiamai paveikti mūsų kaip lietuvių bendruomenės likimą. Palaikykime pilietiškumą, balsuokime ir skatinkime balsuoti savo draugus bei artimuosius. Kartu mes galime suteikti galimybę sau ir savo vaikams išlaikyti ryšį su gimtąja šalimi ir jos piliečio teisėmis.

Mūsų mokykla „Gintaras“ tiki, kad ugdydami sąmoningus, atsakingus ir mylinčius piliečius, mes kuriame stipresnį ryšį tarp Lietuvos ir Norvegijos, taip pat viso pasaulio. Dėkojame jums už aktyvumą ir įsipareigojimą būti pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai.

Už pilietiškumą ir atsakingą balsavimą – už mūsų bendrą ateitį!

Nuotraukos iš Oslo lietuvių bendruomenės archyvo.