Vakar, spalio 28 dieną, įvyko nepaprastas susibūrimas, įžiebęs vienybės ir stiprybės liepsnas tarp lietuvių išeivijos organizacijų Norvegijoje vadov(i)ų ir jų narių. Šio susitikimo centre buvo įkvepianti koučingo specialistė lektorė Vitalija Budžiūtė Burauskienė, kuri vedė Lietuvos diasporos organizacijų vadovus (-ės) ir atstovus (-es), dalijosi įžvalgomis ir ugdė bendrystės jausmą.

Tai buvo diena, kupina mokymo(si), patirčių ir žinių dalijimosi ir tiltų tarp širdžių ir protų tiesimo. Dalyviai (-ės) leidosi į kelionę, kurioje dėmesys buvo sutelktas ne tik į ugdymą(si), bet ir į problemų sprendimo bei efektyvios saviraiškos „meną“. Lektorė Vitalija Budžiūtė Burauskienė pademonstravo nepalaužiamą profesionalumą, praturtindama visus susirinkusius neįkainojamais įrankiais ir išmintimi.

Tvyrojo dėkingumo atmosfera ne tik už galimybę susiburti, bet ir už gilias išmoktas ir pasidalintas pamokas. Ryškiai sužibėjo kolektyvinio mokymosi ir bendradarbiavimo galia, pabrėždama vienybės svarbą siekiant bendrų tikslų. Akivaizdu, kad lietuvių diasporos organizacijas Norvegijoje sieja bendri poreikiai, siekiai ir giliai įsišaknijęs įsipareigojimas išsaugoti savo paveldą ir kultūrą. Šios organizacijos – tai gijos, jungiančios praeitį su ateitimi, jungiančios kartas ir puoselėjančios gražų Lietuvos paveldą.

Švęskime šio tik ką įvykusio susitikimo sėkmę ir tikėkimės daugiau galimybių augti, vienytis ir toliau klestėti lietuvių diasporai Norvegijoje. Kartu galime pasiekti didybę ir padaryti ilgalaikį poveikį mūsų bendruomenėms.

Tuo tarpu Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ mokytojos Jolanta, Sigita ir Roberta dėkoja už šiltą priėmimą ir vertingas žinias.