Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaro” administracijos vardu, nuoširdžiai sveikiname visus ir visas su 2024 metų pradžia ir džiaugiamės galėdami vėl susitikti mūsų mokykloje nuo sausio 14 dienos. Norime padėkoti kiekvienam iš jūsų, kurie esate šios nuostabios kelionės dalis. Jūsų parama, atsidavimas ir įsipareigojimas mūsų mokyklai yra nepaprastai vertingi. 

Didžiulis AČIŪ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai už 2023 metams skirtą dalinį finansavimą, kuris leido mums atverti naujas galimybes. Dėl šio finansavimo galėjome išlaikyti aukštos kvalifikacijos mokytojus, motyvuoti mokinius per įvairiapuses veiklas, stiprinti mokymo(si) turinį, ir paversti jį ne tik įdomiu, bet ir profesionalesniu bei įtraukiančiu.

Tikimybės ir Viltys:

Mes tikime ir tikimės, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir toliau rems mūsų pastangas ir padės mūsų idėjoms tapti realybe. Mūsų vaikai yra mūsų ateitis, ir jie nusipelno visko, kas geriausia. Toliau dirbdami kartu, galime užtikrinti, kad mūsų vaikai gautų geriausias galimybes augti, mokytis ir klestėti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parama yra neatsiejama mokyklos “Gintaras” augimo ir sėkmės dalis. Ji ne tik padeda mums siekti aukštesnių tikslų, bet ir užtikrina, kad mūsų vaikai gautų geriausią įmanomą švietimą ir asmenybės ugdymą, gyvendami už Lietuvos ribų.

2023 m. Akcentai:

  • Menų klubas “Spalviukai”: Mūsų menų būrelis „Spalviukai“ suteikė mokiniams (-ėms) galimybę išreikšti savo kūrybinius talentus ir mokytis naujų meninių įgūdžių, o svarbiausia bendrauti lietuvių kalba. 
  • Robotikos klubas „Smalsučių Laboratorija“: Būrelis „Smalsučių Laboratorija“ ne tik skatino mokinių domėjimąsi technologijomis, bet ir ugdo problemų sprendimo bei kritinio mąstymo įgūdžius, komandinį darbą lietuvių kalba.
  • Būrelis „Giliukai” :  Mes tęsėme savo pagrindinę misiją – mokyti lietuvių kalbos, skatindami mokinius tyrinėti ir branginti savo kultūrinį paveldą. Būrelis „Giliukai“ suteikia tokią galimybę vaikaims nuo 6 metų net jeigu ir neturi jokių lietuvių kalbos pagrindų. 

Džiaugiamės galėdami pradėti 2024 metus su tokia nuostabia bendruomene ir rėmėjais, ir nekantraudami laukiame, ką šie metai mums atneš. Mes ir toliau įsipareigosime teikti kokybišką švietimą, skatinti kūrybiškumą, ir palaikyti stiprią mūsų Lietuvos diasporos bendruomenės Norvegijoje dvasią. 

Drąsių ieškojimų ir atradimų džiaugsmo. Naujų projektų ir sėkmės dvelksmo. Stiprios meilės ir tikro ryšio. Ir šie linkėjimai tikrove Jums tevirsta! Su Naujaisiais!