Praėjusiais metais įvykęs „Statome Mindaugui” konkursas, organizuotas Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijos Karalystėje ir  mūsų Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“, buvo orientuotas į Lietuvos karaliaus Mindaugo 770-ąsias karūnavimo metines. Vadovaujantis LŠIP gairėmis,  tai buvo daugiau nei konkursas; tai buvo istorijos atgaivinimas ir kūrybinio proceso įtraukimas.  Mokymasis per Minecraft žaidimo platformą leido Lietuvos diasporos vaikams ir jaunimui ne tik gilintis į istoriją, bet ir reikšti savo kūrybiškumą, tuo pačiu stiprinant tautinį tapatumą.

„Statome Lietuvai 2024“ yra natūralus šio projekto tęsinys, bet su ambicingesniu siekiu – išplėsti žinias apie Lietuvos istoriją ir kultūrą. Šis konkursas, kurį šiemet inicijuoja Virtuali lituanistinė menė „Raidė“ ir Oslo lituanistinė mokykla „Gintaras“, ir vėl kviečia vaikus ir jaunimą tyrinėti savo šaknis, mokytis ir kurti virtualioje aplinkoje. Tai yra būdas „ugdyti informacinių technologijų įgūdžius, istorinį supratimą ir komandinio darbo svarbą“ – aspektai, kurie yra gyvybiškai svarbūs šiuolaikinėje globalioje visuomenėje. „Statome Lietuvai“ renginys yra ilgalaikės įtakos iniciatyva, kurios tikslas – sukurti tvarų ir įtraukų būdą skatinti jaunimą mokytis apie savo kultūrinį paveldą. Tai ne tik stiprina bendruomeniškumo jausmą tarp Lietuvos diasporos Norvegijoje, bet ir suteikia galimybę jaunimui „giliau suprasti ir vertinti savo identitetą“.

Mūsų konkursas išsiskiria tuo, kad jis suteikia galimybę mokytis per šiuolaikines technologijas. Šiandieninis mokymasis yra neatsiejamas nuo technologijų, kurios leidžia mokytis interaktyviai ir įdomiai. Minecraft yra ne tik populiarus žaidimas, bet ir efektyvus edukacinis įrankis, kuris leidžia vaikams tyrinėti ir kurti, tuo pačiu lavinant jų kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir problemų sprendimo įgūdžius.

Tikslas: Pagrindinis konkursas yra skatinti vaikus ir jaunimą tyrinėti Lietuvos istoriją ir kultūrą per kūrybinę veiklą, naudojant „Minecraft“ žaidimą. Siekiama sujungti švietimą ir technologijas, kad mokymasis taptų įdomesnis ir interaktyvesnis.

Uždaviniai:

 1. Istorijos ir Kultūros Pažinimas:
  • Skatinti domėjimąsi Lietuvos istorija ir kultūra per kūrybinę ir praktinę veiklą.
  • Sudaryti sąlygas giliau pažinti šalies praeitį, mokytis apie svarbius istorinius įvykius ir asmenybes.
 2. Kūrybiškumo ir Inovacijų Vystymas:
  • Paskatinti išreikšti savo kūrybiškumą ir inovatyvumą, kuriant „Minecraft“ projektus.
  • Sudaryti galimybes eksperimentuoti su skaitmeninėmis technologijomis ir jas taikyti edukaciniams tikslams.
 3. IT Įgūdžių ir Komandinio Darbo Skatinimas:
  • Ugdymas IT įgūdžių, ypač skaitmeninėje kūryboje ir programavime.
  • Skatinimas dirbti komandoje, lavinant bendradarbiavimo, planavimo ir problemų sprendimo įgūdžius.
 4. Bendruomeniškumo ir Tapatybės Jausmo Stiprinimas:
  • Stiprinti bendruomeniškumo jausmą tarp Lietuvos diasporos Norvegijoje, skatinti dalintis patirtimis ir kūriniais.
  • Skatinti jaunimą domėtis ir vertinti savo lietuvišką identitetą, tradicijas ir kultūrinį paveldą.
 5. Inovatyvus Mokymasis:
  • Panaudoti žaidimą kaip edukacinę priemonę, skatinti mokymąsi per žaidimą, kuris yra veiksmingas ir mokiniams patrauklus būdas mokytis.

„Statome Lietuvai 2024“ konkursas ne tik skatina kūrybiškumą ir technologinius įgūdžius, bet ir stiprina tautinį identitetą bei bendruomeniškumo jausmą. Tai unikalus būdas jungti mokymąsi ir žaidimą, suteikiant vaikams ir paaugliams galimybę tyrinėti savo kultūros šaknis naudojant šiuolaikines technologijas.

Konkurse dalyvaujantys vaikai ir jaunimas gali tai daryti individualiai arba susiburti į komandas (ne daugiau 3 dalyvių). Jų užduotis – atkurti svarbius istorinius, kultūrinius pastatus ir vietas  ar net asmenybes naudojant edukacinį žaidimą „Minecraft“. Siekiant teisingumo ir objektyvumo, konkursas skirstomas į tris amžiaus grupes, kurios  yra parinktos atsižvelgiant į vaikų kognityvinį vystymąsi ir gebėjimų lygį, kaip rekomenduojama Lituanistinio švietimo integruotoje programoje, užtikrinant, kad konkursas būtų edukatyvus ir prieinamas visiems dalyviams.

Pirmoji amžiaus grupė (6-8 metų):

 • Šioje grupėje vaikai yra pradinėje mokymosi stadijoje, todėl projektai turėtų būti suprantami ir įdomūs jų amžiaus grupės vaikams. Programoje nurodoma, kad šiame etape svarbu „ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą, kalbinius įgūdžius ir emocinį ryšį su Lietuvos kultūra, todėl kūribiniams vaikų darbas siūlome paprastensius projektus. Tai gali apimti Lietuvos simbolius, mitus ar pastatus.

Antroji amžiaus grupė (9-12 metų):

 • Šio amžiaus grupės vaikai jau turi gilesnį supratimą ir gebėjimą atlikti sudėtingesnes užduotis. Pagal programą, „vaikai šiame amžiuje jau yra pajėgūs analizuoti, kritiškai vertinti ir kūrybiškai perteikti informaciją”, todėl  konkurso iniciatoriai šiai amžiaus grupei siūlo kurti Lietuvos istorinių vietų, įvykių ar net asmenybių atvaizdus „Minecraft” platformoje, skatindami dalyvių istorinį suvokimą ir technologinius įgūdžius.

Trečioji amžiaus grupė (13-16 metų):

 • Paaugliai yra sugebantys dirbti su kompleksinėmis temomis ir idėjomis. Šiai amžiaus grupei siūloma kurti išsamius projektus, atkuriant Lietuvos miestus, svarbius istorinius ar kultūrinius renginius, taip pat istorines asmenybes. Dėmesys istoriniam tikslumui ir detalėms.

Konkursas vykdomas dviem etapais:

 1. Konkurso Darbų Rengimas ir Pateikimas: tai pirmasis etapas, kuriame dalyviai kuria ir pateikia savo projektus iki 23:59 val. birželio 30 d.
 2. Konkurso Darbų Atranka, Vertinimas ir Nugalėtojų Paskelbimas: antrajame etape projektai yra vertinami, o geriausi iš jų – paskelbiami nugalėtojais atsižvelgiant į amžiaus grupes Liepos 6 dieną ant Operos Teatro stogo Osle.

Kūrybiniams darbams taikomi šie reikalavimai:

 • Projekto Įgyvendinimas: Dalyviai turi kurti savo darbus naudojant „Minecraft“ žaidimą, tiek vietiniame tinkle, tiek serveryje.
 • Darbo Vieta: Kūrybinius darbus galima kurti bibliotekose, mokyklose, namuose ir kt. naudojant turimus skaitmeninius įrenginius.
 • Originalumas: Darbai privalo būti dalyvių sugalvoti, suprojektuoti ir statyti. Draudžiama kopijuoti darbus iš interneto.
 • Darbų Skaičius: Vienas dalyvis arba komanda gali pateikti vieną ar kelis kūrybinius darbus, bet pretenduoja į vieną prizinę vietą.
 • Dalyvių Skaičius Komandoje: Dalyvauti gali individualiai arba iki 3 asmenų komandoje.
 • Darbo Pristatymas: Reikalingą pagalbą pristatyti darbą ir išsiųsti konkurso organizatoriams gali suteikti atsakingi asmenys.

Vaizdo Siužeto Reikalavimai:

 • Formatas: Kūrybiniai darbai – tai ne ilgesni kaip 3 minučių trukmės vaizdo siužetas, sudarytas iš filmuotos ir/ar fotografuotos medžiagos. Keli darbų pavyzdžiai Oslo lituanistinės mokyklos „Gintaras“ Facebook puslapyje: https://fb.watch/pVHtc8VREE/
 • Pristatymas: Siužeto pradžioje ar pabaigoje turi būti aiškiai matomas darbo pavadinimas, dalyvių vardai (be pavardžių), amžius ir miestas, kuriame gyvena.
 • Asmeninės Informacijos Saugumas: Konkursinio darbo pristatymo siužete negali būti asmeninės ir kontaktinės informacijos (dalyvio pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas, mokyklos pavadinimas ir pan.)
 • Konkursinio darbo pavadinimas turi būti tvarkingas ir sudarytas iš šių elementų: vardas, apatinis brūkšnelis, pavardė, pvz.: vardas_pavardenis arba komandos pavadinimas panaudojant apatinį brūkšnelį tarp atskirų žodžiu pavadinime (jei taikoma).
 • Pateikimas: Konkurso dalyvis(-ė) ar komanda konkursinį darbą su reikalinga informacija ir viena nuotrauka, kurioje geriausiai užfiksuotas atkurtas svarbus istorijos ar kultūros momentas bei trumpu aprašymu, kodėl pasirinko atkurti šį istorinį objektą ar asmenybę, turi pateikti konkurso iniciatorėms Virtuali lituanistinė menė „Raidė“ siųsdami el. paštu: mokyklaraide@gmail.com arba Oslo lituanistinei mokyklai ,,Gintaras“ siųsdami el. paštu: labas@mokykla-gintaras.no.

SVARBU: Konkurso reikalavimus atitinkantys darbai bus skelbiami organizatorių ir projekto rėmėjų tinklapiuose ir / ar jiems priklausančiose socialinėje medijoje.

Pabaigos Terminai ir Apdovanojimai:

 • Pateikimo Terminas: Darbai turi būti pateikti iki birželio 30 dienos, 23:59 valandos.
 • Apdovanojimai: Nugalėtojai bus apdovanoti liepos 6 dieną, ant Operos teatro stogo Osle, Lietuvos himno giedojimo metu.

Šie reikalavimai užtikrina, kad konkursas „Statome Lietuvai 2024“ būtų sąžiningas, edukacinis ir kūrybiškas, suteikiant galimybę vaikams ir jaunimui išreikšti savo meilę ir susidomėjimą Lietuvos kultūra ir istorija per inovatyvų požiūrį į mokymąsi.