Oslo lituanistinė mokykla „Gintaras”, šventiškai pažymi vieną svarbiausių metų datų – Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Ši diena mus suburia dalintis meile Lietuvai, jos žodžiui ir kultūrai, peržengiant geografinius bei kalbinius barjerus.

Šį kartą, mokyklos diena prasidėjo šiek tiek kitaip negu visada. Ji prasidėjo nuo naujos, ypatingos iniciatyvos – „Skaitymo Rytmečio”, kurio metu mūsų mažiausi mokinukai ir mokinukės susipažino su Debi Gliori knyga „Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų“, kurią patys (-čios) išsirinko mokyklos bibliotekoje. Šventės dvasia įkvėpė  jauniausius mokyklos vaikus ne tik skaityti, bet ir bandyti rašyti žodį LIETUVA, taip žengiant pirmuosius žingsnius link gilesnio savo šaknų pažinimo ir kalbos įgūdžių tobulinimo. Mokyklos erdvėse skambėjo dainos ir „Tautiška giesmė“, leidžianti kiekvienam pajusti nepaprastą ryšį su Lietuva. Vyresni mokiniai ir mokinės susipažino su „Gintaro keliu“; dalyvavo protmūšyje – įžanga į VLKK organizuojamą didžiąją viktoriną, kuri mūsų mokykloje vyks kovo mėn. Tai parodo mūsų mokyklos įsipareigojimą ne tik švęsti, bet ir gilinti mūsų bendruomenės žinias apie lietuvių kalbą ir kultūrą.

Šiemet ypač norime padėkoti tiems/ toms, kurie (-ios) dalijasi ir skleidžia žinią apie mūsų mokytojų darbą bei bendruomenės meilę lietuvių kalbai per savo socialinius tinklus. Toks bendruomenės įsitraukimas ir palaikymas yra neįkainojamas. Ypač dėkojame „Globali Lietuva”, Lituanistinių mokyklų asociacijai, ir VLKK. Aurelija Baniulaitienė, VLKK ryšių su visuomene atstovė, pasidalijo: “Labai dėkingi už puikų klipuką, kuris ir sujaudino, ir sugraudino. Juo pasidalijome mūsų feisbuke VLKK. Lietuvių kalbos dienos.” Tai rodo, kaip svarbu yra bendradarbiauti ir dalintis geromis iniciatyvomis, kad mūsų bendruomenės balsas būtų girdimas plačiau.

Ši šventė – tai mūsų bendruomenės meilės ir pagarbos Lietuvai bei jos kultūrai išraiška. Mūsų veikla ir kasdienis darbas – tai indėlis į stiprų, išsilavinusį ir vieningą lietuvių bendruomenę visame pasaulyje. Taigi, švęskime Vasario 16-ąją kartu, nešdami lietuvių kalbos grožį ir galią į pasaulį.

Šiemet, Vasario 16-osios šventė mokykloje „Gintaras“ tapo dar vienu įrodymu, kaip svarbu yra puoselėti ir saugoti mūsų kultūrą ir kalbą, net gyvenant toli nuo Lietuvos. Mokyklos veiklos rodo, jog meilė Lietuvai ir jos kultūrai gali būti skleidžiama įvairiais būdais – nuo skaitymo ir dainavimo iki protmūšių ir edukacinių užsiėmimų. Toks veiklų įvairumas leidžia kiekvienam mokiniui atrasti asmeninį ryšį su savo paveldu. Mes didžiuojamės, kad galime būti šio proceso dalis ir kartu švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bei VLKK Lietuvių kalbos dienas. Oslo lituanistinė mokykla “Gintaras” – tai ne tik švietimo įstaiga, bet ir šeima, kurioje puoselėjama meilė Lietuvai, jos kalbai ir kultūrai. Vasario 16-osios šventė mokykloje – tai galimybė mums visiems dar kartą prisiminti, kodėl svarbu išsaugoti ir puoselėti savo kalbą ir kultūrą, net gyvenant toli nuo gimtosios šalies.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisideda prie šios svarbios misijos – mokyti, mokytis ir skleisti meilę Lietuvai ir jos kalbai.

Tu – mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus…
Tu – riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo…

Tu ant gaublio – mažas lopinėlis,
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.
Ežerų dangaus tyriausias lašas.

                                           – „Mažutė“ Janina Degutytė, 1964 m.