Pasitikėjimas, meilė mokymui ir nuolatinis tobulėjimas – šie žodžiai puikiai apibūdina mokytoją Robertą Germosen, kuri su neįtikėtina aistra ir atsidavimu dirba mūsų Oslo lituanistinėje mokykloje „Gintaras“. Beveik dvejus metus šioje mokykloje praleidusi Roberta yra ryškus pavyzdys, rodantis, kad tobulėjimas ir mokymas(is) yra begalinis kelias. Šiandien didžiuojamės galėdami pasidalinti jos naujausiu pasiekimu – priėmimu į pradinio ugdymo bakalauro studijas, kas yra įrodymas jos nepaliaujamo noro tobulėti.

Roberta rodo, kad būti mokytoja (-u) yra daugiau nei profesija; tai yra pašaukimas, kurį lydi nuolatinis siekis būti geriausiu savo srities atstovu. Roberta neapsiriboja vien tradiciniu klasės darbu. Jos inovatyvus ir kūrybiškas požiūris patinka tiek vaikams, tiek jų tėvams. Robertos pamokose vyrauja šilta, draugiška atmosfera, o užsiėmimai visada įdomūs ir atspindi naujausias švietimo tendencijas. Jos indėlis į lituanistinį švietimą tiek Osle ir Dramene, tiek virtualioje erdvėje, yra nepaprastai vertingas Lietuvos diasporai Norvegijoje.

Įdomus faktas: švietimo ekspertų teigimu, ankstyvas įtraukimas į technologijų ir robotikos pasaulį ne tik skatina kritinį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius, bet ir padeda vaikams jaustis pasitikinčiais būsimomis karjeros galimybėmis STEM (mokslas, technologijos, inžinerija ir matematika) srityse. Robertos iniciatyva pradėti robotikos pamokas yra puikus šios vizijos pavyzdys.

Robertos įsipareigojimas ne tik praktiniam, bet ir akademiniam tobulėjimui atspindi šių dienų švietimo tendencijas – mokytojai, siekiantys aukščiausių rezultatų, yra tie, kurie nuolatos investuoja į savo profesinį tobulėjimą. Studijos, į kurias Roberta buvo priimta, yra finansuojamos projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ lėšomis, tai rodo valstybės pripažinimą ir paramą mokytojams, siekiantiems kelti kvalifikaciją ir taip prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo užsienyje.

Išskirtinės Robertos pastangos, dirbant su vaikais ne tik Oslo lietuvių mokykloje „Gintaras“, bet ir kitose įstaigose, parodo, kad jos darbas yra ne tik profesija, bet ir pašaukimas. Mokytoja, kuri nuolat ieško naujų būdų, kaip praturtinti mokymo procesą, yra nepaprastai svarbi kiekvienai bendruomenei.

Šiandien sveikiname Robertą su nauju jos karjeros etapu ir linkime sėkmės moksluose bei tolesnėje pedagoginėje veikloje. Esate įkvepiantis pavyzdys siekti aukštumų, niekada nesustoti mokytis ir tobulėti. Mokytojo(s) profesija yra nuolatinis kelias, kuriame inovacijos ir tobulėjimas eina išvien su meile mokymui ir noru įkvėpti kitus.