Oslo lituanistinė mokykla „Gintaras” džiaugiasi galėdama pranešti, kad mūsų mokytojos Jolanta Markevičienė ir Roberta Germosen sėkmingai baigė kvalifikacijos tobulinimo kursą „Skaitmeninei mokyklai pasiruošęs pedagogas“. Šis kursas, vykęs nuo 2023 m. spalio 30 d. iki gruodžio 7 d., yra dalis didesnio projekto „Up2DigiSchool“, kuris siekia skatinti skaitmeninės mokyklos plėtrą.

Ši programa, skirta pedagogams (-ėms) ir kitiems (-oms) mokymo(si) proceso vykdytojams (-oms), ir yra ypač svarbi mokyklai „Gintaras“, nes ji suteikia mokytojos būtinų įgūdžių ir žinių, kaip efektyviai integruoti skaitmenines technologijas į mokymo procesą. Kursas apėmė tris svarbius modulius: virtualiąją mokymosi aplinką MOODLE, edukacinių vaizdo įrašų kūrimą ir dirbtinio intelekto taikymą mokykloje. Dėl šių naujų įgūdžių mūsų mokykla galės siūlyti dar įdomesnes ir interaktyvias pamokas mokiniams (-ėms).

Mokytojos Jolanta ir Roberta kursų metu susidūrė su iššūkiais, įskaitant sistemos pažeidimus, tačiau nepaisant šių kliūčių, jos buvo atsidavusios mokymuisi ir tobulėjimui. Mokytojos yra dėkingos dėstytojams Aušrai Urbaitytei ir Gyčiui Cibulskiui už jų neįkainojamą žinių dalijimąsi, profesionalumą ir kantrybę. Pažymėjimai apie kvalifikacijos tobulinimą išduoti Kauno rajono švietimo centro. Šių mokymų patirtis neabejotinai prisidėjo prie mūsų mokyklos „Gintaras“ mokytojų kompetencijų stiprinimo.

Šių mokymų įgyta patirtis ir žinios turės teigiamą poveikį mokyklos „Gintaras“ veiklai. Mokytojų gilintos kompetencijos padės:

  1. Sukurti įdomesnes ir interaktyvias pamokas – naudojant skaitmenines technologijas, mokytojai galės pristatyti medžiagą, kuri dar labiau įtrauks ir bus dar efektyvesnė.
  2. Įgyvendinti naujoves mokymo procese – mokytojos galės efektyviau naudoti pažangias technologijas, tokias kaip virtualios mokymosi aplinkos ir edukaciniai vaizdo įrašai, kurie padidins mokinių susidomėjimą ir motyvaciją mokytis.
  3. Pasirengti ateities iššūkiams – dirbtinio intelekto modulis suteikia mokytojoms žinių apie šiuolaikines technologijas, kurios yra vis svarbesnės švietimo sektoriuje.

Dėkojame mokytojoms Jolantai ir Robertai už jų atsidavimą ir pastangas, kurios neabejotinai prisidės prie mūsų mokyklos „Gintaras“ mokymo(si) kokybės kėlimo. Jų naujai įgyti įgūdžiai ir žinios padės mums kurti dar įdomesnes ir prasmingesnes pamokas mūsų mokiniams, kartu skatindami juos domėtis technologijomis ir naujovėmis. Mokytojų įgūdžiai dirbti su skaitmeninėmis technologijomis leis mums kurti įtraukiančias ir novatoriškas pamokas. Virtualiosios mokymosi aplinkos, tokios kaip MOODLE, padės mums sukurti interaktyvesnes ir individualizuotas mokymosi patirtis mokiniams (-ėms). Edukacinių vaizdo įrašų kūrimas įneš daugiau kūrybiškumo ir vizualumo į mokymo(si) procesą, o dirbtinio intelekto taikymas suteiks galimybę naudoti pažangias mokymosi technologijas, kurios padės mokiniams (-ėms) mokytis efektyviau.

Mokykla „Gintaras“ yra įsipareigojusi teikti aukščiausios kokybės švietimą ir ugdymą. Šios kvalifikacijos tobulinimo programos baigimas ne tik pagerina mūsų mokytojų žinias, bet ir rodo jų tvirtą įsipareigojimą mokyklos ir mūsų mokinių ateities sėkmei.

Mokykla „Gintaras“ – kartu mes augame, mokomės ir kuriame ateitį.