Kaip ilgametė lituanistinio švietimo įstaiga Norvegijoje, mokytojos yra įsitikinosios, kad mūsų pavyzdys yra vienas iš stipriausių įrankių, kurį galime suteikti savo vaikams. Artėjantis referendumas yra ne tik mūsų kaip piliečių, bet ir kaip tėvų atsakomybė. Mūsų misija – ne tik mokyti vaikus lietuvių kalbos, kultūros ir tapatybės, bet ir rodyti, kaip svarbu yra aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Demokratijoje kiekvienas balsas skaitosi.

Visi užsienyje gyvenantys ar laikinai esantys, vyresni nei 18 metų ir balsavimo teisę turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, turi teisę ir yra kviečiami balsuoti 2024 metais gegužės ir birželio mėnesį vykstančiuose rinkimuose ir referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Taip, turėsime galimybę spręsti dėl siūlomo Konstitucijos pakeitimo – 12 straipsnyje išbraukti sakinį „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, kuris šiuo metu neleidžia išsaugoti Lietuvos pilietybės įgijus kitos valstybės pilietybę.

Kodėl svarbu balsuoti?

Dalyvavimas referendume yra vienas iš pagrindinių būdų, kaip galime įtakoti mūsų šalies ateitį. Tai mūsų galimybė būti girdimiems, o svarbiausia – perduoti šią žinią mūsų vaikams. Rodant, kaip svarbu dalyvauti pilietinėje visuomenės veikloje, mes juos mokome būti atsakingais, informuotais ir aktyviais piliečiais.

Šio referendumo svarba mūsų bendruomenei negali būti pervertinta. Jis susijęs su gimimo teisės į pilietybę išsaugojimu – klausimu, kuris liečia kiekvieną lietuvį, gyvenantį tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tai mūsų galimybė užtikrinti, kad mūsų vaikai ir ateities kartos galėtų išsaugoti savo lietuvišką tapatybę nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Norėdami užsiregistruoti balsavimui ir sužinoti daugiau apie balsavimo procesą, apsilankykite Rinkėjo puslapyje. Tai yra oficialus šaltinis, kuriame rasite visą reikalingą informaciją. Taip pat labai svarbu, kad apsilankytumėte Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje Referendumo balsavimas, kur pateikiami išsamūs atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus. Šios svetainės padės jums geriau suprasti referendumo procesą ir kaip galite prisidėti prie mūsų bendruomenės balsų.

Kaip referendumas veikia mūsų vaikus?

Mūsų vaikai mokosi iš mūsų pavyzdžių. Kai jie mato, kaip mes įsitraukiame į pilietinę veiklą, jie išmoksta, kad kiekvieno iš mūsų indėlis yra svarbus ir gali padaryti skirtumą. Tai yra pamoka, kurią jie nešiosi per visą gyvenimą.

Kaip sakoma Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos svetainėje, „Balsavimas referendume yra kiekvieno piliečio teisė ir pareiga, kuria prisidedame prie valstybės valdymo ir sprendimų priėmimo“ (šaltinis). Tai rodo, kaip svarbu yra ne tik dalyvauti, bet ir skatinti kitus tai daryti.

Inspiracija iš mūsų bendruomenės

Norėčiau pasidalinti istorija, kuri yra pavyzdys mūsų bendruomenės nariams. Elenos ir Raimondo šeima laukia referendumo dėl gimimo teisės į pilietybę išsaugojimo su dideliu nekantrumu. Jų istorija, prieinama čia, ne tik įkvepia, bet ir primena, kokia svarbi yra mūsų balsavimo teisė.

Kvietimas veikti

Brangūs tėvai, skatinkime vieni kitus balsuoti ir būti pavyzdžiu mūsų vaikams. Rodykime jiems, kad kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie Lietuvos ateities kūrimo. Tai mūsų pareiga ir privilegija kaip piliečių.

Tegul mūsų balsai referendume tampa pavyzdžiu vaikams, kaip gyventi pilietiškai aktyvų ir atsakingą gyvenimą, net ir gyvenant užsienyje. Mūsų pareiga yra ne tik mokyti vaikus skaityti ir rašyti, bet ir ugdyti juose pilietiškumo jausmą, atsakomybę bei meilę savo šaliai ir kultūrai. Tėvų aktyvus dalyvavimas referendume yra vienas iš būdų rodyti šiuos principus praktiškai.